New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 5 Slide 6 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Example Frame

Miresevini ne Jordil Aluminum

Jordil sha konstruksion eshte nje kompani teknike e cila ka hyre ne tregun e ndertimeve cilesore te sistemeve te aluminit, dyerve, dritareve e fasadave te xhamit nga viti 2007 ne tregtimin dhe montimin e paneleve si dhe ne ndertimin e konstruksioneve metalik. Duke synuar gjithmone per te rritur dhe perhapur emrin e saj me punimet e bera pothuajse ne te gjitha rrethet e Shqiperise. Kjo kompani po punon gjithmone e me shume per te plotesuar te gjitha kerkesat e klienteve sado pretendues te jene ata. Duke bashkpunuar me kompanite me te mira greke dhe italiane, per nje cilesi ne materialet qe disponon por edhe ne punimin e fasadave, e ne ndertimin e objekteve metalik dhe me panel ka arritur dhe synon te arrije rrezultate. Kjo kompani ofron : 1.Sisteme te ndryshme alumini 2.Panele te cdo lloj dimensioni 3.Te gjitha llojet e aksesoreve per aluminin dhe panelet 4.Mallra cilesore 5.Cmime konkuruese 6.Sherbim te shpejte e te kulturuar.

Nje nder deget kryesore te kompanise Jordil eshte Agrikultura. I gjithe biznesi bazen e ka ne kete dege. Pasi eshte ajo ne te cilen u zhvillua dhe u perhap ne gjithe Shqiperine duke tregtuar mallra te ndryshem qe i nevojiten agrikultures.

Te reja

Plastmas
12/21/2010 12:00:00 AM
Mbulese per sera


MotoPompa
12/21/2010 12:00:00 AM
Pompa me fuqi te ndryshme


Aksesor Plastik
12/21/2010 12:00:00 AM
Fashet me diameter te ndyshem


Plastmas
12/21/2010 12:00:00 AM
Mbulese per sera


MotoPompa
12/21/2010 12:00:00 AM
Pompa me fuqi te ndryshme


Aksesor Plastik
12/21/2010 12:00:00 AM
Fashet me diameter te ndyshem


Kalipso
12/19/2010 12:00:00 AM
Pleh kimik 20 mg


Kalipso
12/19/2010 12:00:00 AM
Pleh kimik 20 mg